Saoire Tuismitheora

Teidlíochtaí Saoire Tuismitheoireachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Is ionann saoire thuismitheoireachta agus tréimhse saoire gan phá atá ar fáil do chúntóirí riachtanas speisialta chun críche cúram a thabhairt dá leanaí.

Tá cúntóirí riachtanas speisialta i dteideal saoire thuismitheoireachta 18 seachtaine i leith gach linbh suas go dtí 13 bliana d’aois nó go dtí 16 bliana d’aois i gcás linbh atá faoi mhíchumas. Ní ann d’aon oibleagáid an tsaoire iomlán 18 seachtaine a ghlacadh, áfach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Saoire Tuismitheoireachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta, féach an ciorclán thíos: 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do chúntóirí riachtanas speisialta an fhoirm iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir (i.e. Bord Bainistíochta/Bainisteoir/Bord Oideachais agus Oiliúna) sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.