Saoire Tuismitheora

Teidlíochtaí Saoire Tuismitheoireachta do MhúinteoiríWeb Book Cover (Irish)

Is ionann saoire thuismitheoireachta agus tréimhse saoire gan phá atá ar fáil do mhúinteoirí chun críche cúram a thabhairt dá leanaí.

Tá múinteoirí i dteideal saoire thuismitheoireachta 18 seachtaine i leith gach linbh suas go dtí 13 bliana d’aois nó go dtí 16 bliana d’aois i gcás linbh atá faoi mhíchumas. Ní ann d’aon oibleagáid an tsaoire iomlán 18 seachtaine a ghlacadh, áfach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Saoire Tuismitheoireachta do Mhúinteoirí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta ag an nasc seo a leanas:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí an fhoirm iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.