Saoire Mháithreachais

Teidlíochtaí Saoire Máithreachais do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Is ionann saoire mháithreachais agus cineál ceada neamhláithreachta reachtúil ó fhostaíocht do chúntóirí riachtanas speisialta. A luaithe a bhaineann siad an 24ú seachtain dá dtoircheas amach, tá gach cúntóir riachtanas speisialta torrach i dteideal saoire mháithreachais 26 seachtaine agus saoire bhreise mháithreachais gan íoc ar feadh tréimhse 16 seachtaine.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Cosanta Máithreachais do Chúntóirí Riachtanas Speisialta, féach an ciorclán thíos: 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do chúntóirí riachtanas speisialta an fhoirm iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.