Saoire Mháithreachais

Teidlíochtaí Saoire Máithreachais do MhúinteoiríWeb Book Cover (Irish)

Is ionann saoire mháithreachais agus cineál ceada neamhláithreachta reachtúil ó fhostaíocht do mhúinteoirí. A luaithe a bhaineann siad an 24ú seachtain dá dtoircheas amach, tá gach múinteoir torrach i dteideal saoire mháithreachais 26 seachtaine agus saoire bhreise mháithreachais gan íoc ar feadh tréimhse 16 seachtaine.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Theidlíochtaí Cosanta Máithreachais do Mhúinteoirí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta  ag an nasc seo a leanas:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí an fhoirm iarratais in Aguisín A a chomhlánú agus í a sheoladh chuig a bhfostóir sé seachtaine ar a laghad roimh thús na saoire.