Saoire Gan Phá

Saoire gan Phá do MhúinteoiríWeb Book Cover (Irish)

Féadfar Saoire gan Phá le haghaidh neamhláithreachtaí gearrthéarmacha ón scoil a cheadú do mhúinteoir sa chás:

  • Go bhfuil fostóir (i.e. Bord Bainistíochta/Bainisteoir/Bord Oideachais agus Oiliúna) sásta, i gcúinsí eisceachtúla, go bhfuil dea-chúis ann le múinteoir a bheith as láthair ó dhualgas. Féadfar tréimhse saoire gan phá (faoi réir uasmhéid 10 lá in aon scoilbhliain amháin) a cheadú ansin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Shaoire gan Phá do Mhúinteoirí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta ag an nasc seo a leanas:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí iarratas i scríbhinn a dhéanamh go díreach chuig a bhfostóir reatha.