Saoire Cúramóra

TuairiscWeb Book Cover (Irish)

Is ionann saoire cúramóirí agus saoire reachtúil neamhláithreachta a chuireann rogha ar fáil d’fhostaithe a bhfostaíocht a fhágáil go sealadach chun cúram a thabhairt do dhuine éigin a bhfuil cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil uaidh. Ní mór d'oifigeach breithiúnachta de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a mheas go bhfuil cúram agus aire lánaimseartha ag teastáil ón duine atá faoi chúram

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach an imlitir ábhartha thíos:

Conas Iarratas a Dhéanamh

I gcomhar le measúnú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí, ní mór iarratais a chur i scríbhinn chuig an bhfostóir (Bord Bainistíochta/ Bainisteoir/ Bord Oideachais agus Oiliúna) sé seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe.