Saoire Bhreoiteachta

Saoire Bhreoiteachta - Gach ball foirne (seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) i mBoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)

Gach ball foirne (seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) i mBoird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna)

Teagmháil

  • Seoladh: An Rannóg Pearsanra um Airgeadas na Scoileanna agus Airgeadas/Riarachán na mBord Oideachais agus Oiliúna, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659
  • Phone: (090) 648 4232

Saoire Bhreoiteachta - Gach ball foirne (seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta

Teagmháil

  • Seoladh: An Rannóg Pearsanra um Airgeadas na Scoileanna agus Airgeadas/Riarachán na mBord Oideachais agus Oiliúna, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659
  • Teil: (090) 648 3954

Saoire Bhreoiteachta – Rúnaithe agus Feighlithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta a n-íocann an Roinn leo

Teagmháil

  • Seoladh: An Rannóg Párolla Foirne Neamhtheagaisc, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659
  • RPhoist:NTSPayroll@education.gov.ie
  • Teil: (090) 648 4136