Saoire Bhreoiteachta

Scéim um Shaoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Féadfar Saoire Bhreoiteachta a dheonú ar Chúntóir Riachtanas Speisialta nach bhfuil in ann a d(h)ualgais a chur i gcrích mar gheall ar thinneas nó ar ghortú.

Le tuilleadh eolais a fháil féach ar Ciorclán 0060/2019 dar teideal “Scéim um Shaoire Bhreoiteachta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta”.