Saoire Bhreoiteachta

Scéim Saoire Breoiteachtac do Mhúinteoirí atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta

Is féidir Saoire Breoiteachta a thabhairt do mhúinteoir nach bhfuil in ann a c(h)uid freagrachtaí a dhéanamh mar gheall ar bhreoiteacht nó gortú.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an Scéim Saoire Breoiteachta atá i gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus i mBunscoileanna Aitheanta”.