Saoire Bhreoiteachta

An Scéim Saoire Breoiteachta do MhúinteoiríWeb Book Cover (Irish)

Féadfar saoire a dheonú do mhúinteoirí nach bhfuil in ann freastal ar an obair de bharr breoiteachta nó gortaithe.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Saoire Breoiteachta do Mhúinteoirí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta  ag an nasc seo a leanas:

Ag eascairt as an Athbhreithniú ar Shaoire Bhreoiteachta na Seirbhíse Poiblí a rinne an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) agus as an aontú ar mholtaí maidir le Forálacha do Thinneas Criticiúil (FTC) le Comhlachais na Seirbhíse Poiblí, tá an Scéim Saoire Breoiteachta do mhúinteoirí mar atá foilsithe in Eagrán 2 de “Na Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta” le leasú le héifeacht ón 31 Márta, 2018. I gCiorclán 0025/2018 tá mionsonraí faoi na hathruithe ar an Scéim Saoire Breoiteachta ag an nasc Scéim Saoire Bhreoiteachta do Mhúinteoirí Athruithe ar na Soláthairtí do Bhreoiteacht Chriticiúl SCB ó 31 Márta, 2018