Saoire Atharthachta

Description

Le héifeacht ó 01 Meán Fómhair 2016, beidh Cúntóirí Riachtanas Speisialta i dteideal Saoire Atharthachta leasaithe mar seo a leanas Ciorclán 0058/2016

Conas Iarratas a Dhéanamh

Cuirtear in iúl do gach cúntóir riachtanas speisialta ar mian leo an deise saoire seo a thapú go gcaithfidh siad iarratas scríofa a chur faoi bhráid a bhfostóra ceithre seachtaine sular mian leo an tsaoire a thógáil.

Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, N37 X659

Teil: (090) 648 3734

Féach Freisin

B'fhéidir go mbeadh ranníocóirí ÁSPC, Aicme A, E, agus H i dteideal Sochar Tuismitheoireachta. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí