Teidlíochtaí Reachtúla ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí

Teidlíochtaí Reachtúla ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí

Sonraí na dTeidlíochtaí ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí. Faisnéis maidir le Carnadh Laethanta Saoire Bliantúla fad a bhítear ar Shaoire Bhreoiteachta.

Gheofar tuilleadh faisnéise ar an Teidlíocht ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí in Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíocht Múinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta ag nasc:

Déan teagmháil le

  • Ríomhphost: teachersna@education.gov.ie
  • Seoladh: Múinteoirí agus Cuntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad na dTéarmaí agus Coinníollacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corn na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí. N37 X659
  • Fón: (090) 648 3734