Neamhláithreachtaí Gairide

Tuairisc

Féadfaidh saoire ghairid nó ghearr neamhláithreachta ón scoil teacht chun cinn le haghaidh imthosca nó cásanna éagsúla i rith na scoilbhliana, mar shampla, mar gheall ar mhéala, ar fhoiche Dé, ar a bheith mar fhinné i gcúirt etc. Féadfaidh neamhláithreachtaí den sórt sin a bheith íoctha / neamhíoctha nó inionadaithe nó neamhinionadaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar neamhláithreachtaí gairide/gearrthéarmacha, féach an imlitir ábhartha thíos:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí/do chúntóirí riachtanas speisialta iarratas a dhéanamh i scríbhinn go díreach chuig a bhfostóir reatha (i.e. Bord Bainistíochta/ Bainisteoir/ Bord Oideachais agus Oiliúna). Ní mór dóthain fógra a chur ar fáil i gcomhréir leis an imlitir ábhartha.