Laethanta Saoire Pearsanta Breise

Tuairisc

Faoi riail 58 de "Rialacha na Scoileanna Náisiúnta", tá múinteoirí i dteideal Saoire Phearsanta Bhreise (EPV) ar scór freastail ar chúrsaí ceadaithe Samhraidh.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach na himlitreacha thíos:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig a bhfostóir reatha (i.e. Bord Bainistíochta (Boird Bhainistíochta)/ Bainisteoir).
Ní mór 'deimhniú críochnaithe' an chúrsa Samhraidh (na gcúrsaí Samhraidh) a chur isteach chun leas a bhaint as an tsaoire seo.