Laethanta Pearsanta

Tuairisc

Féadfaidh an bhainistíocht i Meánscoileanna Deonacha, Pobail agus Cuimsitheacha saoire speisialta a dheonú do mhúinteoir ar feadh tréimhse suas go dtí cúig lá scoile i scoilbhliain ar aon chúis a mheasann siad a bheith leordhóthanach. Ní íocann an Roinn Oideachais agus Scileanna as clúdach ionadaithe.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí iarratas i scríbhinn a chur isteach chuig a bhfostóir (i.e. Bord Bainistíochta/ Bainisteoir a scoile).

Déan Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh:
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
N37 X659

Teil: (090) 648 3734