An Scéim Post-Roinnte

An Scéim Postroinnte do MhúinteoiríWeb Book Cover (Irish)

Is é cuspóir na Scéime Postroinnte ná cabhrú le múinteoirí freagrachtaí nó roghanna oibre agus freagrachtaí nó roghanna pearsanta a chomhcheangal. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar phost lánaimseartha a roinnt ar bhonn 50:50. Is é aon scoilbhliain amháin an tréimhse íosta ina bhféadfar tabhairt faoi shocrú postroinnte, i.e. bliain dar tús an 1 Meán Fómhair agus dar críoch an 31 Lúnasa. 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Postroinnte do Mhúinteoirí, féach Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta ag an nasc seo a leanas:

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do mhúinteoirí a bhfuil spéis acu i ról postroinnte iarratas a sheoladh chuig a bhfostóir tráth nach déanaí ná an 1 Feabhra den scoilbhliain roimh an scoilbhliain ina mbeartaíonn siad tús a chur leis an socrú postroinnte/leanúint leis an socrú postroinnte.