Sosanna/Saoire

Web Book Cover (Irish)Faisnéis Nua do Mhúinteoirí

Tá aon réimse dhéag de Théarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iarscoileanna Aitheanta a chomhdhlúthú, mar seo a leanas:

 • An riachtanas clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.
 • Teidlíochtaí Reachtúla ar Shaoire Bhliantúil agus Laethanta Saoire Phoiblí
 • Scéim Saoire Bhreoiteachta
 • Teidlíochtaí ar Shaoire Mháithreachais
 • Scéim Saoire Atharthachta
 • Teidlíochtaí ar Shaoire Uchtála
 • Scéim Sos Gairme
 • Scéim Postroinnte
 • Scéim Saoire do Chúramóirí
 • Teidlíochtaí ar Shaoire Tuismitheora
 • Saoire Neamhíoctha                        

Sa leabhar leictreonach dar teideal ”Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta Múinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Aitheanta” - Eagrán 2 gheofar aon chaibidil déag maidir leis na réimsí thuasluaite. Gabhann an tEagrán seo áit Eagrán 1 agus anuas ar sin gabhann sé áit gach ciorcláin, meabhráin, rialach agus rialacháin maidir leis na réimsí seo a eisíodh roimhe seo.

                          

Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta

Rialaíonn Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha na Roinne téarmaí agus coinníollacha fostaíochta múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta. Is é an rannóg seo a rialaíonn agus a dhéanann monatóireacht ar theidlíochtaí reachtúla agus neamhreachtúla múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta ar shaoire.

Faisnéis faoi Sheirbhísí

Roghnaigh na míreanna sa tábla thíos chun faisnéis a fháil ar an sos/tsaoire i dtrácht:

Saoire Uchtála

Saoire tar éis Ionsaí

Asláithreacht Ghearr

Sos Gairme

Saoire Cúramóra

Post Roinnte

Saoire Mháthreachais

Saoire Atharthachta

SaoireTuismitheora

Laethanta Pearsanta

Laethanta Saoire Pearsanta Breise

Saoire Breoiteachta

Saoire Bhliantúil/Laethanta Saoire Phoiblí Reacgtúla

Saoire Neamhíoctha

Saoire le haghaidh Cuardaigh agus Tarrthála ar bhonn deonach

Naisc Ghaolmhara: