Scor/Pinsin

Meán Fómhair 2020 - Aire: Gach Duine atá ag dul ar Scor sa Bhliain 2020

Comhghairdeas faoi dhul ar scor agus go raibh maith agat as do bhlianta seirbhíse ar mhaithe le hearnáil an oideachais. Tá cáipéisí Phacáiste Scoir na bliana 2020 de chuid Aonad na bPinsean ar fáil anois lena íoslódáil tríd an nasc seo: https://www.education.ie/ga/Foireann-Oideachais/Seirbhísí/Scor-Pinsin/pacáiste-scoir-2020/

Áirítear leo seo an cháipéis faoin Eolas Tábhachtach Tar Éis Pinsean a Dhámhachtain, an Nóta Eolais ar Phinsean Forlíontach, an Nóta Eolais ar an bPróiseas Chun Aighneas Inmheánach a Réiteach agus na Foirmeacha Iarratais ar Phinsean Forlíontach. Is den tábhacht é go nglacfaidh tú an t-am chun na cáipéisí seo a léamh ó thús go deireadh.

Gheobhaidh tú fós do litir phearsanta scoir agus do leatháin áirimh i leith an tsochair phinsin i gcruachóip tríd an bpost ag an seoladh a chuir tú ar fáil i d'fhoirm iarratais.

Guímid gach rath ort agus tú ag dul ar scor.

Buíon Aonad na bPinsean

Meán Fómhair 2019

     Méadú ar phinsin áirithe foirne scoile ar scor