Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair

D’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Ciorclán 15 den bhliain 2019 lena gceadaítear do cheannach agus d’aistriú sochair scoir isteach chuig Scéim Pinsin Aonair ón 1 Deireadh Fómhair 2019 ar aghaidh

Tá bileog áirimh ar fáil do bhaill na Scéime Pinsin Aonair chun cuidiú leo costas na gceannachán sin a áireamh, ach leas a bhaint as an nasc seo.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis an Scéim Pinsin Aonair ar fáil ar láithreán gréasáin na Scéime Aonair ag:

https://singlepensionscheme.gov.ie/overview/

Má bhíonn fiosrú ar leith agat, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig singlepensionscheme@education.gov.ie agus tabharfar freagra ar d’fhiosrú chomh luath agus is féidir.