Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair

Cur Síos

Cuireadh tús leis an Scéim nua Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair ("Scéim Aonair"), le héifeacht ó 1 Eanáir 2013.

Go hiondúil, tá gach iontrálaí nua ar fhostaíocht inphinsin seirbhíse poiblí ar 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh ina chomhalta den Scéim Aonair.  

Soláthraíonn suíomh Gréasáin na Scéime Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair sonraí faoin an Scéim.