Samhaltóir Pinsean

Cur Síos

Is cúis áthais don Roinn Oideachais agus Scileanna a fhógairt go bhfuil Samhaltóir Pinsean ar fáil anois do bhaill foirne na scoile a fhaigheann a dtuarastal díreach ón Roinn seo agus atá mar bhall de scéim pinsin (faoi réir teorainneacha áirithe atá leagtha amach ar fheidhmchlár an tSamhaltóra).

Mar bhall d’fhoireann na scoile beidh tú in ann meastachán de na sochair scoir a d’fhéadfá a fháil bunaithe ar an tuarastal agus sonraí seirbhíse a chuireann tú isteach. Is féidir leis an Samhaltóir meastachán a dhéanamh ar:

  •  na sochair pinsin ar aois scoir
  •  na sochair chaomhnaithe (iníoctha ar aois scoir) má éiríonn tú as do phost sula sroicheann tú an aois scoir
  •  na sochair luathscoir neodraigh ó thaobh costais de atá iníochta roimh an aois scoir

Féadfaidh an Samhaltóir a oibriú amach freisin mura bhfuil dóthain seirbhíse agat chun dul ar scor ar an dáta beartaithe. Tá leagan Gaeilge den tSamhaltóir ar fáil.    

Mar gheall ar cé chomh casta agus atá na ríomhanna pinsin, níl an Samhaltóir in ann na cineálacha pinsean uile a ríomh atá iníoctha ag an Roinn seo. Ach, tá súil againn gur uirlis áisiúil í chun cuidiú leat agus athbhreithniú á dhéanamh agat ar do theidlíochtaí pinsin. Don fhoireann is mó a bhfuil tréimhsí fada seirbhíse gan bhriseadh acu a oireann sí, agus níl sí in ann sochair scoir drochshláinte, meas-seirbhís ná creidmheas páirtaimseartha a ríomh.

Aiseolas

Molaimid duit an Samhaltóir Pinsean a úsáid agus cuirimid fáilte roimh do chuid aiseolas.

Cuir do ríomhphost chugainn le do chuid aiseolais chuig pensions@education.gov.ie agus “Aiseolas faoin Samhaltóir” i líne an ábhair.

Naisc Ghaolmhara: