Pinsean Forlíontach

Cuntas

Tá an leathanach seo ceaptha do mhúinteoirí i mbunscoileanna, meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha.

Tá Pinsean Forlíontach iníoctha i dtosca áirithe do dhaoine a d'íoc ÁSPC Aicme A le linn dóibh a bheith fostaithe.

An Chaoi le hIarratas a Chur Isteach

Léigh an Nóta Míniúcháin le do thoil sula gcuireann tú isteach ar an bPinsean Forlíontach. Más rud é go measann tú, tar éis duit an nóta seo a léamh, go bhfuil teidlíocht agat do Phinsean Forlíontach, comhlánaigh le do thoil:

  • Iarratas ar phinsean forlíontach - Foirm Supp 1
  • Foirm chuí lena comhlánú ag an Roinn Coimirce Sóisialta
  • - Daoine atá ag dul ar scor ar fhorais mhíochaine Foirm Supp 3
  • - Daoine faoi bhun aois 66 - Form Supp 4
  • - Daoine os cionn aois 65 - Foirm Supp 5

Agus cas na foirmeacha comhlánaithe ar ais chuig:

Aonad na bPinsean, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Féach Freisin