An Dlí Teachlaigh

Tuairisc

Cabhraíonn an rannóg Dlí Teaghlaigh in aonad na bpinsean le baill phinsin Orduithe Coigeartaithe Pinsin a ullmhú agus a chur chun feidhme, mar a cheanglaíonn na Cúirteanna tar éis achtú an Achta um an Dlí Teaghlaigh, 1995, agus an Achta um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996.

Conas Iarratas a Dhéanamh ar Ráiteas Dlí Teaghlaigh

Ní mór iarraidh ar Ráiteas Dlí Teaghlaigh a dhéanamh i scríbhinn chuig an seoladh thíos.

An Rannóg Dlí Teaghlaigh, Aonad na bPinsean, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, N37 X659.

Déan cinnte de go mbeidh an fhaisnéis ábhartha ar fad tugtha i d’iarraidh scríofa.

 • Gairm Bheatha: Cúntóir Riachtanas Speisialta/Airíoch/Oifigeach Cléireachais
 • D’uimhir PSP
 • D’Uimhir Párolla
 • Do shonraí teagmhála amhail uimhir fón póca/seoladh ríomhphoist
 • Do stádas fostaíochta;
  • An bhfuil tú ag obair faoi láthair?
  • Cén uair dheireanach a d’oibrigh tú?
  • An bhfuil tú ar scor?
  • An bhfuil tú ar shos gairme nó ar shaoire neamhíoctha eile?

Tabhair faoi deara go bhféadfadh go dtógfadh sé idir 2 sheachtain agus 4 seachtaine chun Ráiteas Sochar a eisiúint tar éis d’iarraidh scríofa a fháil.

Déan cinnte de go mbeidh do chomhfhreagras dírithe go soiléir ar an rannóg Dlí Teaghlaigh.

Féach Freisin

Is féidir go mbeidh an fhaisnéis seo a leanas úsáideach duit freisin: