Sochair Chaomhnaithe

Cén aois ar a bhfuil sochair iníoctha?

  • Más Iontrálaí Nua thú – 65 bliain d’aois
  • Mura Iontrálaí Nua thú – 60 bliain d’aois