Sochair Chaomhnaithe

Tuairisc

Tá cúntóirí riachtanas speisialta, airígh áirithe agus oifigigh chléireachais áirithe ar baill de scéim pinsean iad agus ag a bhfuil 2 bhliain de sheirbhís inphinsin ar a laghad ón 2 Meitheamh 2002 i dteideal pinsean caomhnaithe agus cnapshuime, iníoctha ar iarratas ar 60 bliain d’aois (nó ar 65 bliain d’aois i gcás Iontrálaí Nua) NÓ

cúntóirí riachtanas speisialta, airígh áirithe, oifigigh chléireachais áirithe ar baill de scéim pinsean iad agus a chuaigh ar scor sula raibh siad 60 bliain d’aois ag a bhfuil 5 bliana de sheirbhís inphinsin ar a laghad acu i gcás ina ndeachaigh sé/sí ar scor idir an 30 Meitheamh 1977 agus an 1 Meitheamh 2002 san áireamh.

Mura bhfuil tú i dteideal Pinsean Caomhnaithe, cliceáil anseo le haghaidh faisnéise maidir le haisíoc ranníocaíochtaí

Conas iarratas a dhéanamh

D’fhonn iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm ar Phinsean caomhnaithe scoir agus cnapshuim scoir agus cuir ar ais í chuig:

An Roinn Oideachais, An tAonad na bPinsean, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co.na hIarmhí, N37 X659

Cliceáil anseo ar mhaithe le Bileog Eolais a chabhróidh leat an fhoirm iarratais ar shochair chaomhnaithe a chomhlánú.