Sochair Bháis

Cur Síos

D’fhéadfaí sochair a bheith iníoctha le céilí múinteoirí a fuair bás agus iad:

  • Ar seirbhís.
  • Ar scor.
  • As seirbhís.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Déan teagmháil leis an Aonad Pinsean i scríbhinn, ar an teileafón nó trí ríomhphost chun fógra a thabhairt don Roinn Oideachais faoi bhás Chúntóirí Riachtanas Speisialta, airíoch áirithe agus oifigeach cléireachais áirithe atá ar seirbhís, ar scor nó nach bhfuil ar seirbhís a thuilleadh.

Measfaidh an tAonad Pinsean cé acu atá nó nach bhfuil sochair iníoctha.