Scor Deonach Éigeantach

Is é seo do chúntóirí riachtanas speisialta áirithe, airígháirithe agus oifigigh chléireachais áirithe i, bunscoileanna meánscoileanna, pobail agus cuimsitheacha. Is Deonach / Éigeantach rogha scoir a ligeann do neamh-mhúinteoireachtafoirnear scor le híocaíocht na sochar pinsin gan laghdú achtúireach.

Conas iarratas a dhéanamh

D’fhonn iarratas a dhéanamh ar scor, comhlánaigh an tIarratas ar scor (Deonach, Éigeantach & Caomhnaithe) agus cuir ar ais é, le do thoil, chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad na bPinsean, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Féach an Bhileog Eolais, le do thoil, chun cabhrú leat an fhoirm iarratais a chomhlánú.

Ciorclán 0027/2018 - Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit

Ciorclán 0027/2018 - Ceisteanna Coitianta

D’fhonn iarratas a dhéanamh ar ráiteas sochar scoir, comhlánaigh Foirm Cheiste 1 agus cuir ar ais í, le do thoil, chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad na bPinsean, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.