Meastachán ar na sochair Phinsin

Cur Síos

Tá an leathanach dírithe ar áirithe neamh-mhúinteoireachta foirne (airígh,cúntóirí riachtanas speisialta agus oifigigh chléireachais) i mbunscoileanna, i meánscoileanna, i scoileanna pobail agus i scoileanna cuimsitheacha. Tá ráiteas ina mheastachán ar do shochair.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar ráiteas sochar pinsin, comhlánaigh Foirm Cheiste 1 agus fill í ar ais chuig:

An tAonad na bPinsean,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí,
N37 X659