Aisíoc Ranníocaíochtaí As

Tuairisc

Is é seo do chúntóirí riachtanas speisialta áirithe, airígh áirithe agus oifigigh chléireachais áirithe i, bunscoileanna meánscoileanna, pobail agus cuimsitheacha ar mian leo iarratas a dhéanamh ar aisíoc ranníocaíochtaí.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar aisíoc ranníocaíochtaí, féach le do thoil:

Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig -

An tAonad na bPinsean,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Contae na hIarmhí,
N37 X659

Ríomhphost: pensions@education.gov.ie