Scor/Pinsin

Pinsin

calculator_irRiarann an Roinn Oideachais scéimeanna pinsean

Ag an Roinn freisin ról comhairleach agus rialála i ndáil le scéimeanna pinsin i Coistí Gairmoideachais,Institiúidí Teicneolaíochta,Ollscoileanna,Coláistí Oideachais agus ComhlachtaíOideachais áirithe.

Próiseálaimid iarratais ar Phinsin Éigeantacha, Dheonacha, Drochshláinte, Chaomhnaithe agus Luathscoir Neodraigh ó thaobh Costais agus riaraimid scéim Seirbhíse Nóiseanúla.

Ní thacaíonn an Roinn Oideachais le táirgí ná seirbhísí atá arna soláthar ag aon soláthróir airgeadais ar leith.  Nuair a bheidh tú ag breithniú roghanna scoir is den dea-chomhairle é comhairle neamhspleách airgeadais a lorg ó chomhairleoir cáilithe airgeadais ach is den tábhacht é a nótáil nach ndéanann an Roinn seo moladh ar bith sa ghnó seo.

Retirement_Pack_ir

Tá Pacáiste Scoir 2020 don Aonad Pinsean le daoine le dul ar scor as ROS ar líne ar an nasc seo.

retiring_2021_ir

Eolas, ceisteanna coitianta agus Foirmeacha Scoir do Mhúinteoirí agus d’Fhoireann Neamhtheagaisc as dul ar scor in 2021

teacher_pensions_ir

Eolas faoi Scor agus Pinsin d'Fhoireann Teagaisc do Mhúinteoirí i mbunscoileanna, meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha an leathanach seo.

nts_pension_ir

Eolas faoi Scor agus Pinsin d'Fhoireann Neamhtheagaisc i Scoileanna, do lucht foirne neamhtheagaisc áirithe (feighlithe, cúntóirí riachtanas speisialta agus oifigigh cléireachais) i mbunscoileanna, meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha an leathanach seo.

single_scheme_ir

Eolas faoi Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair le héifeacht ó 1 Eanáir 2013. Go hiondúil, tá gach iontrálaí nua ar fhostaíocht inphinsin seirbhíse poiblí ar 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh ina chomhalta den Scéim Aonair.

Tuairimí agus Moltaí

Foirm Tuairimí agus Moltaí Aonad na bPinsean

Féach Freisin