Staitisticí Múinteoirí

Sos Gairme: Miondealú de réir bliain, earnáil agus inscne le haghaidh 2012/2013 - 2018/2019

Bliain
Bunscoil (Fireann)
Bunscoil (Baineann)
Iarbhunscoil (Fireann) *
Iarbhunscoil (Baineann) *
Iomlán

2012/2013

123

1105

53

254

1535

2013/2014

178

1183

62

292

1715

2014/2015

210

1236

75

321

1842

2015/2016

236

1251

103

351

1941

2016/2017

245

1348

124

373

2090

2017/2018

287

1420

146

411

2264

2018/2019

327

1155

155

414

2451

 * Gan Bord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a chur san áireamh

Postroinnte

Bliain
Bunscoil
Iarbhunscoil * 

2018/2019

2424

1165

2017/2018

2128

1122

2016/2017

1836

1065

 * Gan Bord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a chur san áireamh

Múinteoirí ar Scor ag Filleadh ar Múinteoireacht

Bliain
Múinteoirí Bunscoile
Múinteoirí i Meánscoileanna agus Pobail agus   Cuimsitheacha
Líon Iomlán laethanta Oibre
líon iomlán na múinteoirí
laethanta oibre
líon iomlán na múinteoirí
laethanta oibre
líon iomlán na múinteoirí

2017/2018

1003

33093

339

10190

1342

43283

2016/2017

679 

19306 

279 

6229 

958 

25535 

2015/2016

614

13927

279

5044

893

18971

2014/2015

320

5996

240

4395

560

10391

2013/2014

302

5259

235

4162

537

9421

2012/2013

455

7975

303

5433

758

13408

2011/2012

847

10869

544

7059

1391

17928

* Gan Bord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a chur san áireamh

Na figiúirí a bhaintear de bhunachair shonraí párolla an 30 Meitheamh gach bliain lena n-áirítear múinteoirí conraithe agus ócáideacha. Cinntítear figiúirí an Phríomhoide le múinteoirí i seilbh liúntais Phríomhoide/Phríomhoide Fheidhmigh ag an tráth úd. Ní bhaineann figiúirí an BOO leis na figiúirí Iar-Bhunscolaíochta.

Naisc Ghaolmhara: