Párolla/Airgeadas

Teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Párolla

Cuir d’uimhir rolla scoile ar fáil, le do thoil, agus tú ag dul i dteagmháil leis an Rannóg Párolla chun cabhrú linn do cheist a dhíriú ar an mball foirne cuí. Mura bhfuil d’uimhir rolla scoile ar eolas agat, is féidir teacht uirthi ach úsáid a bhaint as ár bhfeidhm Aimsigh Scoil.

Cliceáil ar an gcnaipe a bhaineann leat chun cabhrú linn do cheist a dhíriú ar an réimse cuí:

múinteoirí-bunscoilemúinteoirí-iarbhunscoilefoine-neamh-theagaiscfoirne-ar-scor

Seoladh: An Rannóg Párolla, (aithin an réimse Párolla cuí - Múinteoirí Bunscoile, Múinteoirí Iarbhunscoile, Baill Foirne Neamh-Theagaisc nó Baill Foirne ar Scor). An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Teil:

  • Múinteoirí Bunscoile: (090) 648 4043 / 4044
  • Múinteoirí Iarbhunscile: (090) 648 4161
  • Foirne Neamh Teagasc: (090) 648 4136
  • Foirne ar Scor: (090) 648 3995

Féach Freisin

Comhfhreagras as Gaeilge

Naisc Ghaolmhara: