Párolla/Airgeadas

Cuireann an Roinn seirbhís phárolla ar fáil do bhaill foirne teagaisc agus neamhtheagaisc i mbunscoileanna, i meánscoileanna deonacha agus i scoileanna pobail agus cuimsitheacha. Íoctar le pearsanra scortha tríd an tseirbhís seo freisin.

Faisnéis maidir le Seirbhísí

Féach Nóta Faisnéise Párolla do Muinteoirí Bunscoile

Cuireann an Roinn na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

Stair Sheirbhíse, Ráitis Tuarastail, P60 anna agus P45 anna

Rothaíocht chuig an Obair

Pas Taistil

Liúntas & Creidiúintí Cáilíochtaí

Creidmheas Incriminteach

Doiciméid agus Foirmeacha

Aisíoc Táillí

Comhfhreagras as Gaeilge

Naisc Úsáideacha:

Múinteoirí Páirtaimseartha

Laghdú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí

Scalaí Tuarastail / Aríomhtuarastail

Asbhaintí Reachtúla

Sochar Tinnis á Éileamh

Nóta eolais maidir leis na hathruithe ar an Sochar Tinnis/Díobhála

Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair

D'iontrálaithe nua tar éis 01 Eanáir 2013

Asbhaint Deonach

An Cháin Mhaoine Áitiúil