An Scéim um Aisíoc Táillí Múinteoirí

Tuairisc

Is é cuspóir na Scéime um Aisíoc Táillí Múinteoirí maoiniú a chur ar fáil do mhúinteoirí i dtreo an chostais a bhaineann le cúrsaí forbartha inghairme agus le táillí scrúdaithe lena mbaineann. Braitheann íocaíocht ar chríochnú rathúil cúrsaí den sórt sin a bheadh ceadaithe ag an Roinn agus ag údaráis scoile.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá Foirmeacha Iarratais ar fáil ag Imlitir 0010/2021

Féach freisin: Imlitir 0015/2021: An t-eolas is deireanaí maidir leis an Scéim um Aisíoc Táillí Múinteoirí – Beartú Tosaíochta Cistithe

Tá Iarratais druidte 31 Márta 2021.

.

Déan Teagmháil

R-phostrefundoffeesscheme@mie.ie

Teil:        (01) 853 5102

Seoladh: An Riarthóir, An Scéim um Aisíoc Táillí Múinteoirí, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9, D09 R232