Rothaíocht chuig an Obair

Cur Síos

Baineann an scéim le múinteoirí, le cúntóirí um riachtanais speisialta, le hairígh agus le hoibrithe cúraim leanaí a n-íoctar iad ar phárollaí a fheidhmíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna mar an pá-mháistir.

Tá sonraí na scéime leagtha amach sa Imlitir 0056/2020 Scéim um Rothaíocht chun Oibre

Conas Iarratas a dhéanamh

Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais agus cuir ar ais go dtí an Rannóg Párolla cuí ie

Mhúinteoirí Bunscoile Múinteoirí Iarbhunscoile Neamh-Teagaisc Foirne,
Rannóg An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Contae na hIarmhí,
N37 X659


Beidhfoirmeacha neamhiomlán ar ais chugat.