Pas Taistil

Múinteoirí Bunscoile

R-phost:primtch_payroll@education.gov.ie
Teileafón: (090) 648 3600

Múinteoirí Iarbhunscoile

R-phost:pppayroll@education.gov.ie
Teileafón: (090) 648 4161

Cúntóirí Riachtanas Speisialta, Oifigigh Chléireachais, Airígh agus Oibrithe Cúraim Leanaí

R-phost:NTSPayroll@education.gov.ie
Teileafón: (090) 648 4136

Seoladh: An Rannóg Párolla, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659