Creidmheas Incriminteach

Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie 

Teil:   (090) 648 3928 / 4018

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad um Chreidmheas Incriminteach, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.