Creidmheas Incriminteach

Nós Imeachta um Achomharc Creidmheasa Incrimintigh do Mhúinteoirí

Féadfaidh múinteoirí cáilithe bunscoile agus iarbhunscoile achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh chun éileamh creidmheasa incrimintigh do sheirbhís ábhartha neamh-mhúinteoireachta a theorannú nó a dhiúltú chuig coiste neamhspleách achomharc. Ní mór an t-iarratas achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig:

An Roinn Oideachais & Scileanna, An tAonad um Chreidmheas Incriminteach, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Féach Freisin

Bunscoil Ciorclán 10/01 Leasuithe ar an Scéim maidir leis an Deonú Creidmheasa Incrimintigh

Iarbhunscoil Ciorclán 29/2007 An Scéim maidir leis an Deonú Creidmheasa Incrimintigh do Mhúinteoirí Dara Leibhéal

Teagmháil

R-phost:     teachersna@education.gov.ie

Teil:           (090) 648 3928 (Bunscoil)   (090) 648 4018     (Iarbhunscoil)

Seoladh: An Roinn Oideachais & Scileanna, An tAonad um Chreidmheas Incriminteach, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659