Stair Sheirbhíse, Ráitis Tuarastail, P60anna agus P45anna

Cén uair a gheobhaidh mé P60 na bliana seo caite?

Eisítear gach P60 agus na Ráitis Tuilleamh Bhliantúla uile go huathoibríoch ag deireadh mhí Feabhra nó go luath i mí an Mhárta gach bliain. Ní gá duit na doiciméid seo a iarraidh. Déanfar iad a eisiúint chuig an seoladh a gcuirtear do dhuillín pá coicísiúil chuige. Lean sinn ar Twitter chun nuashonruithe a fháil nó déan do spéis a chlárú anseo agus cuirfimid fógra ríomhphoist chugat.

Conas a iarraim P45, cóip de mo P60 nó Ráiteas Tuarastail?

Ba cheart duit na hiarratais sin a chur chuig an réimse ábhartha Párolla. Áirithigh, le do thoil, d’uimhir phárolla / UPSP agus d’uimhir rolla scoile a lua i ngach comhfhreagras.

Ina mhalairt de chás, marcáil d’iarratas ar mhaithe le haird an réimse ábhartha párolla, agus postáil í chuig An Rannóg Párolla, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Cad chuige a bhfuil P45 nó P60 de dhíth orm?

Is cáipéisí dlí iad an P45 agus an P60 agus ba cheart iad a choinneáil go cúramach. Éileofar ort iad a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tú ag athrú fostóra nó ag comhdú tuairisceán cánach. Is féidir go n-éileofar ort do P60 a chur ar fáil don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó d’eagraíochtaí eile mar chruthúnas ioncaim nó ranníocaíochtaí ÁSPC.

Conas a fhéadaim ráiteas ar mo stair sheirbhíse mar mhúinteoir nó mar chúntóir riachtanas speisialta a fháil?

Ba cheart duit aon cheisteanna / iarratais a d’fhéadfadh a bheith agat maidir le do stair sheirbhíse a chur trí r-phost chuig an réimse ábhartha Párolla. Áirithigh, le do thoil, d’uimhir PSP a lua i ngach comhfhreagras.

Ina mhalairt de chás, marcáil d’iarratas ar mhaithe le haird an réimse ábhartha párolla, agus postáil í chuig An Rannóg Párolla, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.