Párolla/Airgeadas

Cuireann an Roinn seirbhís phárolla ar fáil do bhaill foirne teagaisc agus neamhtheagaisc i mbunscoileanna, i meánscoileanna deonacha agus i scoileanna pobail agus cuimsitheacha. Íoctar le pearsanra scortha tríd an tseirbhís seo freisin.

Nuacht is Déanaí

Faisnéis maidir le Seirbhísí

Féach Nóta Faisnéise Párolla do Muinteoirí Bunscoile

Cuireann an Roinn na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

Stair Sheirbhíse, Ráitis Tuarastail, P60 anna agus P45 anna

Rothaíocht chuig an Obair

Pas Taistil

Liúntas & Creidiúintí Cáilíochtaí

Creidmheas Incriminteach

Doiciméid agus Foirmeacha

Aisíoc Táillí

Comhfhreagras as Gaeilge

Naisc Úsáideacha:

Múinteoirí Páirtaimseartha

Laghdú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí

Scalaí Tuarastail / Aríomhtuarastail

Asbhaintí Reachtúla

Sochar Tinnis á Éileamh

Nóta eolais maidir leis na hathruithe ar an Sochar Tinnis/Díobhála

Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair

D'iontrálaithe nua tar éis 01 Eanáir 2013

Asbhaint Deonach

An Cháin Mhaoine Áitiúil