Múinteoirí i Scoil Eorpach

European Schools

Ar mhaith leat múineadh i Scoil Eorpach?

Fáiltíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna roimh iarratais ó mhúinteoirí atá cáilithe go cuí, agus atá cláraithe go hiomlán leis an gComhairle Mhúinteoireachta, chun dul ar iasacht chuig na poist bunscoile agus iarbhunscoile seo a leanas, ag tosú 01 Meán Fómhair, 2019

 

Poist Bunscoile

Sraith bunscoile (aois 6 - 10)

Scoileanna

An Bhruiséil II, An BheilgPost amháin
Lucsamburg I, LucsamburgPost amháin
Mol, An BheilgPost amháin
Munich, An GhearmáinPost amháin

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag iarrthóirí do na poist bhunoideachais:

  • Cáilíocht aitheanta teagaisc
  • Seirbhís shásúil trí bliana ar a laghad mar mhúinteoir tar éis clárúcháin iomláin leis an gComhairle Mhúinteoireachta
  • A bheith ag freastal mar mhúinteoir i scoil aitheanta in Éirinn (nó a bheith ar iasacht nó ar sos gairme ó phost dá leithéid).

Post Iarbhunscoile 

Sraith iarbhunscoile (aois 11 – 18)

Scoil

Ábhair

An Bhruiséil III, An BheilgBéarla
An Bhruiséil IV, An BheilgGaeilge agus Béarla
An Bhruiséil IV, An Bheilg

Gaeilge, b’fhearr leis an mBéarla nó ceann de na hábhair seo a leanas, Stair, Tír Eolaíocht, Corp Oideachais, Mata, Eacnamaíocht, Ealaín, Teicneolaíocht Faisnéis Cumarsáide, Ceol, Fealsúnacht, Ceimic, Fisic, Bitheolaíocht, nó Laidin.

Munich, An GhearmáinGaeilge agus Stair
Varese, An IodáilGaeilge agus Béarla EFL

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag iarrthóirí do na poist iarbhunoideachais:

  • Bunchéim aitheanta sa disciplín ábhair cuí (sna disciplíní ábhair cuí)
  • Cáilíocht aitheanta teagaisc
  • Seirbhís shásúil trí bliana ar a laghad mar mhúinteoir ranga príomhshrutha tar éis clárúcháin iomláin leis an gComhairle Mhúinteoireachta
  • A bheith ag freastal mar mhúinteoir i scoil aitheanta in Éirinn (nó a bheith ar iasacht nó ar sos gairme ó phost dá leithéid).

Faigheann múinteoirí tuarastal a íocann an Roinn Oideachais agus Scileanna, atá inphinsin faoin Scéim Pinsin do Mhúinteoirí. Cuirtear tuarastal Eorpach a íocann na Scoileanna Eorpacha in éineacht leis sin. Tá sonraí maidir le pá agus liúntais do mhúinteoirí ar fáil ó shuíomh gréasáin na Scoileanna Eorpacha.

Is éard atá i ngach post ná iasacht ar feadh naoi mbliana ar a mhéid. Tá gá le heolas oibre ar theanga eile de chuid an AE seachas Béarla nó Gaeilge. Tá eolas ar theanga an ionaid oibre inmhianaithe ach go háirithe.

Déanfar cumas labhartha na teanga seo a thástáil ag agallamh.

Conas Iarratais a dhéanamh

Comhlánaigh an fhoirm iarratais agus cuir ar ais chuig:

Lisa Conway, An Rannóg Idirnáisiúnta, An Roinn Oideachais agus Scileanna,Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte faoi 5pm Dé hAoine, 13 Feabhra, 2019.  

Cuirfear glaoch chuig agallamh ar iarrthóirí bunscoile ar an ngearrliosta ar 21 nó 22 Márta, 2019.

Cuirfear glaoch chuig agallamh ar iarrthóirí iarbhunscoile ar an ngearrliosta seachtain an 11 Márta, 2019.

Tá foirmeacha iarratais agus fáisnéis bhreise ar fáil ó:

Seoladh: Lisa Conway, An Rannóg Idirnáisiúnta, An Roinn Oideachais agus Scileanna,Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Guthán: (01) 8892436 nó (01) 889 6400

Ríomhpost:lisa_conway@education.gov.ie

Féach Freisin:gréasáin na Scoileanna Eorpach