Forbairt Ghairmiúil

Clár Oiliúna Náisiúnta do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

D’fhógair An tAire Stáit le freagracht as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú, Josepha Madigan, T.D., Clár Oiliúna Náisiúnta nua do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (CRSanna) ar an 28 Meán Fómhair 2020. Seo an chéad chlár oiliúna náisiúnta do CRSanna amháin. Is é an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath a chuirfidh an clár ar fáil agus an Roinn Oideachais a mhaoineoidh é ionas nach ngearrfar aon táille ar an CRS.

Cuirfear tús i mí Eanáir 2020 leis an gclár nua ar líne do CRSanna. Cúig mhodúl atá i gceist a chuirfear ar fáil in imeacht deich mí. Clúdófar cuimsiú, cumarsáid agus teanga, raon riachtanas speisialta agus eolas ar conas cúram a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise cúraim acu.

Gheofar foirmeacha iarratais agus leabhráin eolais ar shuíomh gréasáin Scoil Oideachais COBÁC https://www.ucd.ie/education/ roimh lá oscailte na n-iarratas ar an 1 Deireadh Fómhair 2020.

An dáta deiridh le haghaidh iarratas: 16 Samhain 2020

Eolas breise

Féach doiciméad na gCeisteanna Coitianta anseo

Naisc Ghaolmhara: