Forbairt Ghairmiúil

Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachai (Neamhord ar Speictream an Uathachais)

Féach Ciorclán 0029/2020

Cuireann an An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) tacaíocht scoile agus forbairt ghairmiúil mhúinteoirí ar fáil. Is iad foirne ildisciplíneacha, a oibríonn go dlúth le Líonra na nIonad Oideachais, a chuireann tacaíocht ar fáil.

Féach Freisin:

Treoir Gearr do na réimsí de sholáthar agus na réimsí le tacaíocht ó Rannóg Oideachais Múinteoirí

Teagmháil

R-Phost: info@pdst.ie

Teil: (01) 4358595

Seoladh: An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, Páirc Gnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.

Naisc Ghaolmhara: