Forbairt Ghairmiúil

Líonra na nIonad Oideachais

Is í príomhghníomhaíocht na nIonad Oideachais (Ionaid Mhúinteoirí roimhe sin) seachadadh áitiúil na gclár náisiúnta um fhorbairt ghairmiúil múinteoirí a eagrú thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna. Chomh maith leis sin, eagraíonn Ionaid clár áitiúil éagsúil um ghníomhaíochtaí do mhúinteoirí, do bhainistíocht scoile agus do thuismitheoirí mar fhreagra ar éileamh. Tá Ionaid Oideachais ina gcomhlachtaí reachtúla faoi bhainistiú coistí deonacha bainistíochta a thoghtar ar bhonn bliantúil.

Tá 21 ionad oideachais lánaimseartha agus 9 n-ionad oideachais pháirtaimseartha.

Clár Lárionad Tacaíochta Oideachais

Tuilleadh Faisnéise

Cumann Ionaid Mhúinteoirí / Oideachais in Éirinn (ATECI)

Naisc Ghaolmhara: