An Clár Cúnaimh agus Folláine Fostaithe

tSaorlíne Chabhrach ar 1800 411 057

Inspire Workplaces Information

An Clár Cúnaimh agus Folláine Fostaithe

Ón 01 Deireadh Fómhair 2016, is iad EAP Consultants/Carecall a sholáthróidh an Clár Cúnaimh agus Folláine Fostaithe do Mhúinteoirí agus do Chúntóirí Riachtanas Speisialta. Is féidir an tseirbhís a rochtain tríd an tSaorlíne Chabhrach ar 1800 411 057 agus bíonn sí ar fáil 24 huaire sa lá, 365 lá sa bhliain.

Mar aon le comhairleoireacht thar an teileafón, tá na nithe seo a leanas i measc na seirbhísí eile sláinte agus folláine atá ar fáil:

- Rochtain ar chomhairleoireacht aghaidh ar aghaidh nuair is gá
- Comhairle maidir leis an Saol Teaghlaigh
- Sainseirbhísí faisnéise
- Tacaíocht do Bhainisteoirí

Féach www.inspirewellbeing.org/workplaces

 

Naisc Ghaolmhara: