An Clár Cúnaimh agus Folláine Fostaithe

Líne Chabhrach Rúnda Saorghlao ar leith 1800 411 057, nó an téacs 'Hi' a chur chuig 087 339 0010 le tacaíocht SCF a úsáid ar SMS agus WhatsApp.

Follaine le cheile

De thoradh próiseas soláthair Oifigí an Rialtais, tá an conradh nua SCF tugtha do Spectrum.Life ón 26 Iúil 2020.  Tabharfar 'Wellbeing Together: Folláine le Chéile' ar an seirbhís le haghaidh na bhfostaithe seo. Féach Nóta Faisnéise TTC 004/2020. Féach freisin Nóta Eolais TTC 009/2020 ina gcuirtear an SCF ar fáil do gach ball foirne scoile.

Soláthraíonn an SCF comhairle d'fhostaithe maidir le réimse saincheisteanna lena n-áirítear caisteanna folláine, dlí, airgeadais, méala, coimhlinte, eadráine srl. Soláthraíonn an SCF comhairle agus tacaíocht do bhainisteoirí chomh maith agus cuireann idirghabháil ar fáíl le cabhrú leo déileáil le saincheisteanna sláinte agus folláine san ionad oibre.

Más cuí, tá comhairleoireacht ghearrthéarmach ar fáil d'fhostaithe agus do bhaill teaghlaigh. Áirítear mar bhall teaghlaigh céile, páirtí sibhialta nó cleithiúnaí, nuair is féidir cur síos ar bhall teaghlaigh mar dhuine os cionn 18 a chónaíonn in áras an teaghlaigh. De bhreis air sin, tá teiripe chognaíochta iompraíoch ar fáil ar líne d'fhostaithe.

Tá tairseach shaincheaptha folláine agus aip ar fáil le réimse seirbhísí ar líne le rochtain ar chomhrá beo, físeáin, podchraolta agus blaganna faoi ábhair a bhaineann le meabhairshláinte, saol teaghlaigh, aclaíocht agus cothú. Tá an t-ardán ar f áil ar an nGréasán ar iOS App nó Android App.

Mar chuid den SCF, tá Bainisteoir Cothú Meabhaishláinte ar fáil le tograí meabharshláinte agus folláine bunaithe ar fhianaise a fhorbairt agus a sheachadadh. Beidh sraith seimineár gréasáin agus taispeántais á soláthar ag Spectrum.Life chomh maith le folláine a chur chun cinn i scoileanna.

Conas is féidir liom rochtain a fháil ar an SCF?

Tá an tseirbhís ar fáil ar Líne Chabhrach Rúnda Saorghlao ar leith 1800 411 057, tá fáil air 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain, nó an téacs 'Hi' a chur chuig 087 339 0010 le tacaíocht SCF a úsáid ar SMS agus WhatsApp.

Is féidir le fostaithe rochtain a fháil ar thairseach folláine Spectrum.Life mar a leanas:

Naisc Ghaolmhara: