Eolas

Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta

I gCiorclán 0054/2019 dar teideal “Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta” tá 11 Scéim Saoire do mhúinteoirí cláraithe atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta mar seo a leanas:

 • Caibidil 1: Scéim Saoire Bhreoiteachta
 • Caibidil 2: Scéim Saoire Mháithreachais
 • Caibidil 3: Scéim Saoire Uchtála
 • Caibidil 4: Scéim Saoire Atharthachta
 • Caibidil 5: Scéim Saoire Thuismitheoireachta
 • Caibidil 6: Scéim Saoire Cúramóirí
 • Caibidil 7: Scéim Sos Gairme
 • Caibidil 8: Scéim Postroinnte
 • Caibidil 9: Scéim um Athshannadh Sealadach le haghaidh Múinteoirí Bunscoile
 • Caibidil 10: Saoire Bhliantúil Reachtúil/Saoirí Poiblí
 • Caibidil 11: Saoire Neamhíoctha       

Tagann an Ciorclán seo in áit Chaibidlí a Dó go dtí a hAon Déag d’Eagrán 2 de na “Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna Aitheanta” agus in áit na gciorclán, meabhrán, rialacha agus rialacháin i leith na gcineálacha saoire seo, a bhí ann roimhe seo.

Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAanna)

Is é ról Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNAanna rialú a dhéanamh ar théarmaí agus coinníollacha fostaíochta a rialaíonn múinteoirí agus SNAanna atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna aitheanta.

Eolas faoi na Seirbhísí

Roghnaigh ó na míreanna sa tábla thíos le haghaidh eolais ar na Sosanna/Saoirí ábhartha:

Saoire Uchtála

Saoire de bharr Ionsaí

Neamhláithreachtaí Gairide

Sos Gairme

Saoire Cúramóirí

Postroinnt

Saoire Mháthreachais

Saoire Atharthachta

Saoire Thuismitheoireachta

Laethanta Pearsanta

Laethanta Saoire Pearsanta sa Breis

Saoire Bhreoiteachta

Saoire Bhliantúil   Reachtúil/Saoirí Poiblí

Saoire Neamhíoctha

Saoire um Chuardach Deonach agus Tharrtháil Dheonach

Cur síos

Eolas maidir leis na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta do mhúinteoirí agus do SNAanna.

Roghnaigh ón liosta thíos le haghaidh tuilleadh eolais ar an ábhar cuí.