Straitéis Sláinte Ceirdre

Strautéis Sláinte Ceirde Do Mhúinteoirí Cáilithe Agus Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Cuireadh Straitéis Sláinte Ceirde i bhfeidhm mar acmhainn tacaíochta do mhúinteoirí agus do chúntóirí riachtanas speisialta.

Is í aidhm na straitéise seo sláinte múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta a chur chun cinn ina n-ionad oibre, agus béim ar leith á cur ar chosc seachas ar leigheas. Cuimsíonn an Straitéis Sláinte Ceirde an Clár um Chúnamh agus um Fhostaíocht d'Fhostaithe agus an tSeirbhís Sláinte Ceirde.

Lámhleabhar Gnáthnósanna Imeachta Oibríochta

Doiciméid bhreise

Déan Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh:
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain.
N37 X659

Teil: (090) 648 3600


Seirbhís Sláinte Ceirde d'Oifigigh Chléireachais agus d'Fheighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus d'Oifigigh Chléireachais in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978

Cuireadh Straitéis Sláinte Ceirde i bhfeidhm mar acmhainn tacaíochta d'Oifigeach Cléireachais nó Cúntóirí atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus ar fhostóirí Oifigeach Cléireachtais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978.

Is í aidhm na straitéise seo a chur chun cinn sláinte na bhfostaithe ina n-ionad oibre, agus béim ar leith á cur ar chosc seachas ar leigheas. Cuimsíonn an Straitéis Sláinte Ceirde an Clár um Chúnamh agus um Fhostaíocht d'Fhostaithe  agus an Seirbhísí Sláinte Ceirde.

Lámhleabhar Gnáthnósanna Imeachta Oibríochta

Déan Teagmháil

R-phost: ntspayroll@education.gov.ie

Seoladh:
Baill Foirne Neamh-Theagaisc,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain.