Straitéis Sláinte Ceirdre

An tSeirbhís Chúnaimh d'Fhostaithe

Is é atá mar chuspóir ag an tSeirbhís Chúnaimh d'Fhostaithe (SCF) ná fáil gan dua a sholáthar d'fhostaithe agus dá neasteaghlach ar chomhairleoireacht faoi rún agus cuidiú leo déileáil le tionchar ghnóthaí pearsanta agus ghnóthaí bainteach leis an obair. Tá fáil saor in aisce agus faoi rún ar an tseirbhís 24 uair an chloig, 365 lá sa bhliain d'fhostaithe atá ag feidhmiú i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.
Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

  • Comhairleoireacht ar an bhFón
  • Comhairleoireacht Aghaidh ar Aghaidh

Tá fáil ar chomhairleacht do ghnóthaí cosúil le sláinte, caidrimh, andúileachtaí, méala, strus, coimhlint, teagmhas criticiúil agus tráma. Is é soláthróir reatha na seirbhíse seo ná Carecall Wellbeing

Sonraí Teagmhála

Carecall Wellbeing, 84 Sráid na hOllscoile, Béal Feirste, BT7 1HE
Saorghlao: 1800 411 057
RPhoist: support@carecallwellbeing.ie
www.carecallwellbeing.ie