Straitéis Sláinte Ceirdre

Strautéis Sláinte Ceirde Do Mhúinteoirí Cáilithe Agus Do Chúntóirí Riachtanas Speisialta

Cuireadh Straitéis Sláinte Ceirde i bhfeidhm mar acmhainn tacaíochta do mhúinteoirí agus do chúntóirí riachtanas speisialta.

Is í aidhm na straitéise seo sláinte múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta a chur chun cinn ina n-ionad oibre, agus béim ar leith á cur ar chosc seachas ar leigheas. Cuimsíonn an Straitéis Sláinte Ceirde an tSeirbhís Chúnaimh d'Fhostaithe agus an tSeirbhís Sláinte Ceirde.

Lámhleabhar Gnáthnósanna Imeachta Oibríochta

Doiciméid bhreise

Déan Teagmháil

R-phost:teachersna@education.gov.ie

Seoladh:
Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain.
N37 X659

Teil: (090) 648 3600


Seirbhís Sláinte Ceirde d'Oifigigh Chléireachais agus d'Fheighlithe atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus d'Oifigigh Chléireachais in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978

Cuireadh Straitéis Sláinte Ceirde i bhfeidhm mar acmhainn tacaíochta d'Oifigeach Cléireachais nó Cúntóirí atá fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus ar fhostóirí Oifigeach Cléireachtais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978.

Is í aidhm na straitéise seo a chur chun cinn sláinte na bhfostaithe ina n-ionad oibre, agus béim ar leith á cur ar chosc seachas ar leigheas. Cuimsíonn an Straitéis Sláinte Ceirde na Seirbhísí Sláinte Ceirde

Lámhleabhar Gnáthnósanna Imeachta Oibríochta

Déan Teagmháil

R-phost: ntspayroll@education.gov.ie

Seoladh:
Baill Foirne Neamh-Theagaisc,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain.