Scálaí Tuarastail

Cá bhféadaim mo Scála Tuarastail a fháil?

Cén pointe den scála ar cheart dom tosú air?

  • Tosaíonn múinteoirí a ceapadh roimh mhí Eanáir 2011 agus a chomhlánaigh cúrsa aitheanta oiliúna múinteoirí a bhí trí bliana ar fad ar an dara pointe den scála tuarastail incrimintigh.
  • Tosaíonn múinteoirí a ceapadh roimh mhí Eanáir 2011 agus a chomhlánaigh cúrsa aitheanta oiliúna múinteoirí a bhí ceithre bliana ar fad nó níos mó ná ceithre bliana ar fad ar an tríú pointe den scála tuarastail.
  • Tosaíonn múinteoirí ar thosaigh a gcéad cheapachán ar an 1 Eanáir 2011 nó ina dhiaidh ar an gcéad phointe den scála tuarastail incrimintigh.
  • Tosaíonn gach Cúntóir Riachtanas Speisialta ar phointe 1 den scála tuarastail do Chúntóirí Riachtanas Speisialta.

Is Múinteoir mé. Conas a dhéantar mo thuarastal a ríomh?

Áirítear in olltuarastal múinteora gnéithe éagsúla mar a leanas:

  • An pointe incriminteach iomchuí den bhunscála coiteann;
  • Liúntas breise i leith cáilíochtaí acadúla;
  • Liúntas breise i leith poist le cúraimí breise (i.e. príomhoide, leas-phríomhoide, príomhoide cúnta, múinteoir dualgas speisialta)
  • Liúntais Speisialta eile;
  • Liúntas Leanaí do Mhúinteoirí i gcásanna áirithe.

* Tabhair faoi deara: Féadfar nach mbeidh na liúntais sin a bheith i bhfeidhm maidir le gach múinteoir.

Is Cúntóir Riachtanas Speisialta mé. Conas a dhéantar mo thuarastal a ríomh?

Is ionann olltuarastal Cúntóra Riachtanas Speisialta lánaimseartha agus an pointe ábhartha ar an scála tuarastail do Chúntóirí Riachtanas Speisialta. Déantar olltuarastal coicísiúil a ríomh tríd an bpointe ábhartha ar an scála a roinnt ar 26.09. I gcás ina n-oibríonn Cúntóir Riachtanas Speisialta go páirtaimseartha, déantar a dtuarastal a ríomh ar bhonn pro rata do gach uair a oibrítear.