Riachtanas na Gaeilge ag Múinteoirí Bunscoile

Cur Síos

Cabhraíonn scrúdú SCG (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge) / scrúdú OCG (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge) le múinteoirí bunscoile a bhfuair a gcuid oiliúna thar lear riachtanas na Gaeilge a shásamh chun a bheith go hiomlán cláraithe ("cláraithe gan choinníollacha") leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar an Scrúdú um Riachtanas na Gaeilge (SCG/OCG), déan teagmháil:
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9.

R-phost:
scginfo@mie.ie
ocginfo@mie.ie

Teileafón: (01) 853 5143 / 5134

Tabhair faoi deara nach reáchtálann an Roinn Oideachais agus Scileanna an scrúdú seo a thuilleadh.